Θρασύτης νεαρῶν φοιτητριῶν

Ἡ συμπεριφορὰ τῶν νεαρῶν φοιτητριῶν, ἀπέναντι στὸν πρόεδρο τῶν ΤΕΙ τῆς Πάτρας, δείχνει τὸ μέγεθος τῆς ἀποθρανσύνσεως πολλῶν φοιτητῶν• ὠμὰ καὶ προκλητικὰ ζητοῦσαν νὰ ὑπογράψει τὴν παραίτησή του, διότι διαφορετικὰ θὰ ἔκαιγαν τὸ γραφεῖο. Αὐτὸς τὸ μόνο ποὺ ἔκανε ἦταν νὰ μὴν ὑπογράψει, ἀλλὰ δὲν ἐφάρμοσε τὸν νόμο, δὲν κάλεσε τὴν Ἀστυνομία, οὔτε ἔκανε μήνυση• δειλὸς καὶ γελοῖος μαζί, ἀποκαλύπτει τὸ μέγεθος τῶν σχέσεών τους. Φαίνεται ὅτι οἱ φοιτητριοῦλες εἶχαν πρωτοστατήσει στὴν ἐκλογή του καὶ τὸν θεωροῦσαν ὑποχείριό τους, ἀλλιῶς δὲν ἐξηγοῦνται αὐτά• τὴν κατάντια τῶν Πανεπιστημίων τὴν τριακονταετία ἀποδεικνύουν, μὲ τὶς συναλλαγὲς καθηγητῶν καὶ κομματικῶν ὀργανώσεων. Ἡ πανεπιστημιακὴ ἐκπαίδευση εἶχε ὑποταγεῖ στὶς ἐπιδιώξεις τῶν κομματικῶν ἐπιταγῶν.