Β. Κορέα, ἀθλιότητες BBC

Ἡ London School of Economics καταγγέλλει τὸ BBC, ὅτι χρησιμοποίησε φοιτητές της, ὡς ἀνθρώπινη ἀσπίδα, στὴν Βόρειο Κορέα γιὰ νὰ καταγράψει βίντεο μὲ τὴν καθημερινὴ ζωή• στὴν καταγγελία ἀναφέρεται ὅτι, οἱ φοιτητὲς δὲν εἶχαν ἐνημερωθεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ δημοσιογραφικὴ ἀποστολή, οὔτε φυσικὰ οἱ ἀρχὲς τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ὁπότε κινδύνευε ἡ ζωή τους, ἐὰν μάθαιναν οἱ ἰθύνοντες τὸν προγματικὸ λόγο τῆς ἀποστολῆς. Τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἔρχονται τὰ σκάνδαλα γιὰ τὴν κατάχρηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύπου στὴν Βρεταννία, ἀλλὰ ἡ ἐπιχώριος διαπλοκή, εἴτε τὰ θάβει, εἴτε τὰ περνάει στὶς ὑποσημειώσεις, ἐνῶ προβάλλει στὴ διαπασῶν ὅσα αἰσχρὰ καὶ βρώμικα μεταδίδει ὁ ἀγγλικὸς τύπος εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ.