Τράπεζες, ἐμμονὴ Ἑλβετίας

Ἡ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Ἑλβετίας δήλωσε, ὅτι ἡ χώρα της δὲν πρόκειται νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν πλήρη ἄρση τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου, ὅπως ζητάει ἡ Εὐρωζώνη, πέραν τῶν ὅσων συμφώνησε τὸ 2008, μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων• τότε εἶχε συμφωνήσει στὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν, μετὰ ἀπὸ δικαστικὴ ἐντολὴ κι εἶχε καταργήσει τὸ δικαίωμα τῶν καταθετῶν γιὰ προβολὴ νομικῶν ἀντιρρήσεων. Τώρα, πέραν αὐτῶν τῶν ἁπλοποιήσεων, δὲν ἀποδέχεται ἄλλες, ἐνῶ καὶ ἡ Αὐστρία συμφώνησε στὴν ἄρση τοῦ ἀπορρήτου μόνο γιὰ τοὺς ξένους• μετὰ ἀπὸ ἰσχυρὲς πιέσεις τῶν Βρυξελλῶν καὶ τοῦ Βερολίνου ὅλες οἱ χῶρες τῆς Εὐρωζώνης συμφωνοῦν στὸν ἔλεγχο τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῶν φορολογικῶν παραδείσων. Στὴν πράξη αὐτὰ ἀποτελοῦν τὰ κύρια προσκόμματα γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς• μὲ τὴν ρύθμισή τους προβλέπεται ὅτι τὸ ἑπόμενο ἔτος θὰ καθιερωθεῖ. Πρόκειται γιὰ τὸ μεγάλο βῆμα πρὸς τὴν πλήρη πολιτικὴ ἕνωση.