ΗΠΑ, ὄχι διολίσθηση γιέν

Τὶς ἔντονες ἀντιρρήσεις τῆς κυβερνήσεώς του, γιὰ τὴν συστηματικὴ διολίσθηση τοῦ γιέν, διατύπωσε στὴν ἰαπωνικὴ κυβέρνηση ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν• ἡ Οὐάσιγκτον βλέπει, ὅτι μὲ τὴν ὑποτίμηση τοῦ νομίσματός του τὸ Τόκυο ἐπιχειρεῖ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας του. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει μείωση τῶν ἀμερικανικῶν ἐξαγωγῶν, τόσο στὴν Ἰαπωνία, ὅσο καὶ σὲ τρίτες χῶρες, διότι τὰ ἰαπωνικὰ προϊόντα γίνονται πιὸ ἀνταγωνιστικά• ἄλλωστε ἡ Ἰαπωνία εἶναι ὁ πιστότερος φίλος τῆς Ἀμερικῆς στὴν Ἀσία πλέον. Ὁ Τζὼν Κέρρυ προσέφερε τὴν ἀμερικανικὴ στρατιωτικὴ προστασία, ἀπέναντι στὴν βορειοκορεατικὴ ἀπειλή, ἀλλὰ ἐπέμεινε καὶ στὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα τῆς χώρας του• ὅλες οἱ ἀσιατικὲς χῶρες ἔχουν ἀποξενωθεῖ ἀπ’ τὸ δολλάριο, μὲ τὴν καθιέρωση διεξαγωγῆς τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικὰ νομίσματα, ἀλλὰ στὴν πράξη στὸ ρεμίνμπι. Οἱ ἐπιπτώσεις στὶς ἀμερικανικὲς ἐξαγωγὲς εἶναι ἄμεσες, ἐνῶ εἶναι σημαντικὸς καὶ ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος.