Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐνῶ τὶς ἐντυπώσεις κέρδισε ἡ ἀπότομη κατάρρευση τοῦ χρυσοῦ• ὅλα ὑποχώρησαν, τὸ εὐρὼ λιγώτερο, 1,3068 δολλάρια καὶ 127,6350 γιέν, ἀλλὰ ὁ χρυσός, 1416, κατὰ 132 δολλάρια καὶ τὸ πετρέλαιο, 101,30. Τὰ νέα ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῆς Κίνας περιορίσθηκε στὰ 7,7% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἀπὸ προβλεπόμενη 7,9%, ἀποδίδεται ὡς αἰτία ἀπ’ τὸν οἰκονομικὸ τύπο, ἀλλὰ οἱ ἀναλυτὲς τὴν θεωροῦν πρόφαση κι οὔτε κἂν ἀφορμή• ἡ προπαγάνδα φούντωσε κι αὐτὴ προκάλεσε ρευστοποιήσεις στὶς ἀγορὲς καὶ γενικὴ ὑποχώρηση• ἡ διαφορὰ τῶν δύο δεκάτων εἶναι ἀσήμαντη καὶ καλύπτεται εὔκολα τὰ ἑπόμενα τρίμηνα. Ἀντιθέτως ἡ διαφωνία Ἀμερικῆς καὶ Ἰαπωνίας, ὡς πρὸς τὴν διολίσθηση τοῦ γιέν, θεωρεῖται σοβαρώτερη ἀφορμή• ἐπισκιάζεται μὲν ἀπ’ τὸ βορειοκορεατικό, ἀλλὰ ὑποβόσκει, διότι οἱ δύο χῶρες καλύπτουν μὲ τὶς συναλλαγές τους μεγάλο μέρος τοῦ ἐξωτερικοῦ τους ἐμπορίου. Εἶναι βαθύτερη ἡ σύγκρουση στὴν Ἀσία.