Δοκιμασία φοιτητικῶν ἐκλογῶν γιὰ ὅλους

Οἱ σημερινὲς φοιτητικὲς ἐκλογὲς μετατρέπονται σὲ δοκιμασία γιὰ ὅλες τὶς πολιτικὲς δυνάμεις καὶ περισσότερο γιὰ τὴν Νέα Δημοκρατία καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ• ὅλες οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ πρώτη θέση τῆς ΔΑΠ δὲν ἀμφισβητεῖται, ἀλλὰ παραμένει ὡς ζητούμενο, τὸ πόση θὰ εἶναι ἡ διαφορά της, μεγαλύτερη ἢ μικρότερη ἀπὸ πέρυσι. Πάντως οἱ φοιτητὲς κινοῦνται πλέον ἀπὸ ἄλλη λογικὴ σὲ σύγκριση μὲ παλαιότερα, διεκδικοῦν ποιότητα σπουδῶν, τερματισμὸ τῶν καταλήψεων καὶ τῶν τρομοκρατικῶν ἐπεισοδίων, ἀλλὰ καὶ παρουσία τῆς Ἀστυνομίας στοὺς πανεπιστημιακοὺς χώρους, γιὰ τὴν ἐκκαθάρισή τους ἀπ’ τὰ ναρκωτικὰ καὶ τὸν ὑπόκοσμο• ἔνδειξη τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς θεωρεῖται ἡ παντελὴς ἀπουσία κόσμου στὴν ὁμιλία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὰ ΤΕΙ Λαρίσης. Στὸν ἀέρα μιλοῦσε• ἀπαιτεῖ ἱκανότητα κι αὐτό, δὲν γίνεται εὔκολα.