Εὐοίωνα σήματα οἰκονομίας

Τὰ αἰσιόδοξα μηνύματα γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας ἔρχονται ἀπὸ παντοῦ• ἀκόμη καὶ τὸ ΔΝΤ προβλέπει γιὰ φέτος ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως κατὰ 40%, στὸ 4,2%, καὶ ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸ 2014, ἐνῶ στὴν Εὐρωζώνη οἱ ἐλπίδες εἶναι ὅτι ἀπ’ τὸ τρίτο τρίμηνο θὰ ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση. Ἤδη ἡ χώρα κινεῖται μὲ ἀρνητικὸ πληθωρισμὸ 0,2%, τὸν μοναδικὸ ἀρνητικὸ στὴν Εὐρώπη καὶ ἐπιτυχία στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ 45 ἐτῶν. Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων γίνεται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό, καθὼς τὸ πρῶτο τρέχον δεκαπενθήμερο εἰσέρευσε ἄλλο ἕνα δις εὐρὼ στὶς τράπεζες, παρὰ τὸ δυσχερὲς κλίμα τῆς κυπριακῆς κρίσεως• ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση προχωράει κανονικά, μὲ πρώτη ἔγκριση στὴν ΑΛΦΑ καὶ τὶς ὑπόλοιπες ἀκολουθεῖν μὲ βῆμα ταχύ. Ἡ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς πέφτει πομπωδῶς στὸ κενό, ἀφοῦ τροφοδοτεῖται ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα καὶ ἀγνοεῖ παντελῶς τὴν ἀγορά• ἡ κίνηση πολλαπλασιάζεται μεταξὺ τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων κατὰ προτεραιότητα.