Τρίτη δίκη Χρηματιστηρίου

Ἡ μεγαλύτερη ληστεία τοῦ πλούτου τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν ὑπόθεση τοῦ Χρηματιστηρίου παραπέμφθηκε γιὰ τρίτη φορὰ στὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία• ἀπ’ τὴν πρώτη μέρα χώλαινε αὐτὴ ἡ ὑπόθεση, ὅταν ὁ τότε σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς ζητοῦσε τὴν παραπομπή της στὴ δικαιοσύνη, ἀλλὰ ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν δασκαλεμένοι οἱ δικαστὲς καὶ κάποιοι πέρασαν τὴν πόρτα τῆς φυλακῆς. Αὐτὴ τὴν φορὰ μᾶλλον εἶναι καλύτερες οἱ συνθῆκες , διότι οἱ δικαστὲς ἀποδεικνύουν τὴν ἀνεξαρτησία τους ὅλο καὶ περισσότερο• εἶχαν χάσει τὰ πάντα ὅσοι παρασύρθηκαν ἀπ’ τὴν καλοστημένη προπαγάνδα καὶ τὴν ἀδιαφορία, ἂν ὄχι τὴν συμμετοχή, πολλῶν μελῶν τῆς κυβερνήσεως. Τὰ στοιχεῖα εἶναι πολλά• ἴσως βρεθοῦμε πάλι πρὸ ἐκπλήξεως, ὅπως μὲ τὶς παραγγελίες πολεμικοῦ ὑλικοῦ.