Οἰκονομική μας ἐπιτυχία

Τὰ ἐγκώμια τῆς τρόϊκας, γιὰ τὰ δημοσιονομικά μας καὶ οἱ διαβεβαιώσεις της ὅτι δὲν θὰ χρειασθοῦν ἄλλα μέτρα, ἀποτελοῦν καμπὴ στὴν τριετῆ περιπέτειά μας• εἶχε ἐπιλεγεῖ ἡ Ἑλλὰς ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα καὶ μὲ τὴν ἀμέριστη συμμετοχὴ τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ μας ὡς ὁ πολιορκητικὸς κριὸς γιὰ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν γνωστὴ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία. Κανεὶς δὲν πίστευε ὅτι θὰ ὁδηγοῦταν ἡ χώρα στὴν ἔξοδο ἀπ’ καλοστημένη παγίδα, κι ἂς θυμηθοῦμε πῶς εἴμασταν πρὸ ἔτους καὶ πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ἀκόμη, κατὰ τὴν κυπριακὴ κρίση• περάσαμε τὴν δύσκολη καμπή, ἀλλὰ ὄχι ὅτι τελείωσαν τὰ προβλήματα τῆς χώρας, τὸ ἀντίθετο εἶναι μακρὺς ὁ δρόμος ἀκόμη. Ἡ ἀνανγνώριση ὅτι ἔχει σημειωθεῖ οὐσιαστικὴ πρόοδος, καὶ μάλιστα ἀπ’ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου κι ἐμπνευστὴ τῆς ἐξαθλιώσεώς μας ὡς ἐκπροσώπου τῶν κερδοσκόπων, μετράει. Ὁμολογοῦν τὴν ἀποτυχία τους.