Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία, κυρίως Σαγκάη καὶ Βομβάη, καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3113 δολλάρια καὶ 128,2445 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησε πάλι ὁ χρυσὸς δολλάρια στὰ 1378, ἀλλὰ δι.όρθωσε, καὶ τὸ πετρέλαιο, 99,96. Οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις στὴ Βοστώνη προκάλεσαν ἔντονες ἀνησυχίες στὶς δυτικὲς πρωτεύουσες, καθὼς ὅλοι φοβοῦνται ἐπανάληψη τῶν ἐπιθέσεων καὶ σὲ μαζικὲς ἐκδηλώσεις στὶς πόλεις του• ἡ ἐπιφυλακτικότης τῶν ἀρχῶν γιὰ τὸν κατολογισμὸ τῶν εὐθυνῶν ἐνισχύσει τὴν ἀστάθεια, ἀλλὰ ἡ ὑποχώρηση τῶν μετοχῶν δὲν εἶναι καὶ πολὺ μεγάλη. Στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἡ πτώση εἶναι μεγαλύτερη, μὲ ὁδηγὸ τὶς τράπεζες, ἀναμενόμενη ἐν ὄψει τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεώς τους• ἡ ΑΛΦΑ πῆρε τὴν ἔγκριση ἀπ’ τὴν Γενικὴ Συνέλευση κι ἀναμενόταν πτώση τῆς μετοχῆς, ἀλλὰ ὄχι στὸ προβλεπόμενο ἀπ’ τοὺς ἀναλυτὲς ἐπίπεδο. Φαίνεται ὅτι ἡ ἀγορὰ ἀντιδρᾶ σὲ διαφορετικοὺς τόνους ἀπ’ τὴν ἀτλαντοκίνητη διαπλοκή μας.