Γαλλία, περιουσία ὑπουργῶν

Στὴ Γαλλία ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ ἔδωσαν στὴ δημοσιότητα τὴν περιουσία τους, τὸ «πόθεν ἔσχες» κατὰ τὴν δική μας ὁρολογία, στὰ πλαίσια τῆς ἠθικοποιήσεως τῆς πολιτικῆς ζωῆς, κατὰ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ• οἱ ἀντιδράσεις ὅμως δὲν ἦταν καὶ τόσο εὐνοϊκές. Ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς καὶ ἡ ἀντιπολίτευση ἔχουν ἐπιφυλάξεις, καθὼς τὸ θεωροῶν ὡς ἀντίβαρο στὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς στὴν Ἑλβετία τοῦ παραιτηθέντος ὑπουργοῦ Διαφάνειας μάλιστα• ὁ Τζερὸμ Καουσὰκ παραιτήθηκε καὶ διεγράφη ἀπ’ τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα, ἀλλὰ σκέπτεται ἀκόμη τὴν βουλευτική του ἕδρα. Ἦταν ἀπ’ τοὺς στενοὺς συνεργάτες τοῦ προέδρου κι οἱ ἀντίπαλοί του τὸ ἐκμεταλλεύονται, ὅταν μάλιστα ἡ δημοτικότης του βρίσκεται στὸ χαμηλότερο σημεῖο προέδρου στὴν μεταπολεμικὴ ἐποχή• τὸ βάρος γιὰ τὴν κυβέρνηση δὲν ἀντισταιμίζεται εὔκολα πλέον.