Τῆξις πάγων Ἀντακριτικῆς

Ἡ τῆξις τῶν παγετώνων τῆς Ἀνταρκτικῆς εἶναι δέκα φορὲς μεγαλύτερη στὶς μέρες μας, σὲ σύγκριση μὲ ἐκείνη πρὸ ἑξακοσίων ἐτῶν, ἐνῶ αὐξάνεται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο τὴν τελευταία δεκαετία• τὰ συμπεράσματα προέρχονται ἀπὸ πολυετεῖες ἔρευνες τῶν Γεωλογικῶν Ἰνστιτούτων τοῦ Μονπελιὲ καὶ τῆς Γκρενὸμπλ τῆς Γαλλίας στὴν παγωμένη ἤπειρο. Οἱ Γάλλοι ἔκαναν γεώτρηση βάθους 364 μέτρων μέσα στὸν πάγο κι ἀνέλυσαν τὴν διαστρωμάτωσή του κατὰ χρονικὴ περίοδο• ἔτσι ἐντόπισαν τὴν ἐναπόθεση τῶν διαφόρων στρωμάτων πάγου στὸν παγετῶνα τοὺς τελευταίους ἕξι αἰῶνες. Τὰ συμπεράσματά τους εἶναι ἀνατριχιαστικὰ γιὰ τὴν τήξη τῶν παγετώνων, μὲ τὶς ἄμεσες ἐπιπτώσεις τους στὸ κλίμα τῆς γῆς• ἐὰν συνεχισθεῖ ἡ τῆξις μὲ τοὺς ἴδιους ρυθμούς, θὰ λυώσει μέρος τῶν παγετώνων, μὲ αὔξηση τοῦ ἐπιπέδου τῆς θαλάσσης.