Ἐπαναλειτουργία Ναυπηγείων Ἐλευσῖνος

Μὲ εἰδικὴ τροπολογία, ποὺ ψηφίσθηκε στὴ Βουλή, ἐπιτρέπεται ἡ ἐπαναλειτουργία τῶν Ναυπηγείων τῆς Ἐλευσῖνος• οἱ χίλιοι ἐργαζόμενοι ἐξέφρασαν τὶς εὐχαριστίες τους πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, διότι θὰ άρχίσουν καὶ πάλι νὰ ἐργάζονται καὶ νὰ πληρώνονται, μετὰ ἀπὸ μακρὰ περίοδο ἀνεργίας. Παρόμοια λύση προετοιμάζεται καὶ γιὰ τὰ Ναυπηγεῖα Σκαραμαγκᾶ, ἂν καὶ ἡ περίπτωσή τους εἶναι πιὸ δύσκολη, διότι ἔχουν πουληθεῖ σὲ Ἄραβες• στὴν Ἐλευσίνα ναυπηγοῦνται τορπιλάκατες τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, μὲ γαλλικὴ τεχνολογία, ἐνῶ στὸν Σκαραμαγκᾶ ἔκκρεμεῖ ἡ ναυπήγηση τῶν τριῶν ἄλλων ὑποβρυχίων, μὲ γερμανικὴ τεχνολογία. Οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι ἔχουν πληρώσει ἀρκετὰ ἀκριβὰ τὰ σοσιαλιστικὰ σκάδαλα ἀμυντικῶν προμηθειῶν, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ ρύθμιση τῶν προβλημάτων, γιὰ τὴν ἀμυντική μας θωράκιση, πέραν τῆς οἰκονομικῆς ἐπιβαρύνσεως.