Ἀνακεφαλαιοποίηση τραπεζῶν

Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν προβλέπεται ὅτι θὰ ἀρχίσει μὲ ἐπιτυχία μέσα στὸ μῆνα καὶ θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸν ἑπόμενο, καθὼς εἶναι πολὺ εὐνοϊκα τὰ μηνύματα τῆς ἀγορᾶς• στὸ Χρηματιστήριο πρωταγωνίστησαν στὴν ἄνοδό του, μετὰ ἀπὸ πολλὲς μέρες πτώσεως, ἐνῶ μεγάλο εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐφοπλιστῶν καὶ ἄλλων κεφαλαιούχων γιὰ τὴν συμμμετοχή τους στὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ τους κεφαλαίου. Οἱ ἀγορὲς προεξοφλοῦν τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, καθὼς τὰ ἐπιτόκια τῶν δεκαετῶν ὁμολόγων μας ὑποχώρησαν στὶς 976 μονάδες, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τριετίας καὶ πλέον, ὅταν πρὸ ἔτους ἦταν στὶς 3000• ἡ ρύθμιση τῶν δανειοληπτῶν καὶ ἡ διάθεση πιστώσεων στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιστροφὴ ἑνὸς δις περίπου ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου πρὸς ἰδιῶτες ἐνισχύει τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὶς πολλαπλασιαστικές τους ἐπιπτώσεις. Ἀκόμη καὶ τὸ ὀχυρὸ τῆς διαπλοκῆς ὑποχωρεῖ, ἀναγνωρίζων μὲ μισόλογα τὴν ἀλλαγή στὴν ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς.