Περιφρόνηση δικαιοσύνης

Ἡ περιφρόνηση τῆς δικαιοσύνης γίνεται γιὰ δεύτερη φορά, μέσα σὲ λίγες μέρες, ἀπ’ τὸν πρώην πρωθυπουργό• ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ ἀπάντησε στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ ὅτι δὲν ἔχει τίποτε νὰ προσθέσει στὴν προηγούμενη γραπτὴ κατάθεσή του. Δηλαδή, ἀποδεικνύει τὸ ποιὸς εἶναι ὁ σεβασμός του γιὰ τὸν ρόλο τῆς δικαιοσύνης καὶ τὴν λειτουργία τῆς δημοκρατίας• ὁ μάρτυρας ἢ ὁ κατηγορούμενος καθορίζει τὸ τί ἔχει νὰ πεῖ κι ὄχι οἱ δικαστὲς τὸ τί μποροῦν νὰ διερευνήσουν μὲ τὶς ἐρωτήσεις; Ἡ περιφρόνηση γίνεται προσβολή, γιατὶ ἀπαντάει ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ κι οὔτε στὴν Ἑλλάδα ἔρχεται, ὅπου εἶναι καὶ βουλευτής• φαίνεται ὅτι κρύβει πολλὰ καὶ φοβᾶται τὴν προσωπικὴ ἀνάκριση καὶ τὶς τυχὸν ἀνεξέλεγκτες ἀπαντήσεις.