ΔΝΤ, μετρημένες προβλέψεις

Οἱ ἑξαμηνιαῖες προβλέψεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, γιὰ τὴν πορεία τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, μετρημένες καὶ πολὺ προσεκτικές• ἡ ἔκθεση προβλέπει καθυστέρηση στὴν ἀνάκαμψη κυρίως τῆς οἰκονομίας τῶν δυτικῶν χωρῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπιβράδυνση τῶν ἀναδυομένων. Οἱ ἐπιπτώσεις ἦταν ἄμεσες, μὲ τὴν ἀπότομη πτώση τῆς τιμῆς τοῦ χρυσοῦ καὶ τὴν ὑποχώρηση ἐκείνης τῶν πρώτων ὑλῶν• οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴν Βοστώνη συνέπεσαν μὲ τὴν δημοσίευση τῆς ἐκθέσεως, μὲ ἐπιδείνωση τῶν ἐπιπτώσεων, ὅπως καὶ ἡ κρίση στὴν κορεατικὴ χερσόνησο, ἀλλὰ σὲ μικρότερο βαθμό. Στὴν Εὐρώπη προβλέπεται καθυστέρηση στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ ἀναμένεται στὸ δεύτερο καὶ τρίτο τρίμηνο ἔναρξή της, μὲ πρώτη τὴν γερμανικὴ οἰκονομία• γιὰ τὶς νότιες χῶρες προβλέπει σταδιακὰ βελτίωση τῆς καταστάσεώς τους, ὅπως γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως στὸ 4,2%, ἤτοι κατὰ 40% λιγώτερη ἀπὸ ἐκείνη τοῦ 2012 καὶ ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸ τελευταῖο τρίμηνο.