Βοστώνη, ἔργο τρομοκρατῶν

Οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις στὴν Βοστώνη ἦταν ἔργο τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων, ἀναγνώρισε ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ ὑποσχέθηκε τὴν σύλληψη καὶ παραδειγματικὴ τιμωρία τῶν ἐνόχων, ἐνῶ συνελήφθη ἤδη ἕνας ἔνοχος. Πληροφορίες ἀναφέρουν τὴν σύλληψη κάποιου, μὲ στοιχεῖα ἀπὸ κάμερες γειτονικῶν καταστημάτων, ἐνῶ ἀπεστάλησαν στὸν πρόεδρο καὶ σὲ γερουσιαστὴ ἐπιστολὲς μὲ θανατηφόρο δηλητήριο, χωρὶς ἀντίδοτο• τὴν περίοδο μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στοὺς δίδυμους πύργους θυμίζουν αὐτά, μὲ τὶς ἐπιστολὲς ποτισμένες μὲ ἄνθρακα. Στὴν Ἀμερικὴ ἁπλώνεται κλίμα ἀνησυχίας καὶ τρομοκρατίας, μὲ προεκτάσεις στὴν οἰμονομική της ζωή• προχθὲς τὸ βράδυ ἔγινε νυκτερινὴ προσευχὴ στὸ κοντινὸ πάρκο, ἐνῶ σήμερα ἀναμένετα παρουσία τοῦ προέδρου στὴν σημερινὴ τελετή. Στὸ Λονδίνο ἡ κηδεία τῆς Μάργκαρετ Θάτσερ ἔγινε μὲ αὐτοκρατορικὴ μεγαλοπρέπεια, παρουσίᾳ τῆς βασιλίσσης, καὶ δρακόντεια μέτρα ἀσφαλείας, καθὼς ἦταν ἑκατοντάδες οἱ ξένοι ἐπίσημοι ποὺ παραβρέθηκαν• οἱ Βρεταννοὶ φοβοῦνται περισσότερο γιὰ τὸν Μαραθώνιο τῆς Κυριακῆς στὸ Λονδίνο.