Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίστηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στὴ Βοστώνη καὶ ἐν ἀναμονῇ τῆς διασκέψεως κορυφῆς τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὸ Λονδίνο• ὅλα διατηρήθηκαν στὰ ἰδια ἐπίπεδα, εὐρώ, 1,3124 δολλάρια καὶ 128,4885 γιέν, χρυσός, 1379 καὶ ὁλίγον χαμηλότερα τὸ πετρέλαιο, 98,78. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ καὶ παίζουν μὲ τὸν χρόνο, καθὼς δὲν ἔχει κλείσει κανένα σοβαρὸ διεθνὲς θέμα• στὴν Ἀμερικὴ ὅλοι εἶναι ἀνήσυχοι, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν πολὺ ἐρασιτεχνικὴ ἡ συναρμολόγηση τῶν ἐκρηκτικῶν στὴν Βοστώνη, ὁπότε δὲν ἀποκλείεται οἱ βομβιστὲς νὰ εἶναι ἄνθρωποι ἀκραίων πολιτικῶν πεποιθήσεων, ἀλλὰ χωρὶς οὐδεμία ἀναστολὴ γιὰ τὴν πρόκληση θυμάτων, ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπ’ τὴν ἀπουσία προειδοποιητικοῦ τηλεφωνήματος. Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία εἶναι ἀρνητικές, ἀλλὰ ἀναμένεται ἡ ἀντιστάθμισή τους τὶς ἑπόμενες μέρες• στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορὲς ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἰσχυρός, μὲ προεκτάσεις στὴν παράταση τῆς ὑφέσεως, στὸ τρέχον τρίμηνο τουλάχιστον. Ἀργότερα ἡ ἀνάκαμψη.