Εὐρώπη, προτίμηση Κινέζων

Τὴν Εὐρώπη προτιμοῦν γιὰ τὶς ἐπενδύσεις τους οἱ Κινέζοι, καθὼς πέρυσι τοποθετήθηκε σὲ εὐρωπαϊκὲς ἐπιχειρήσεις τὸ 33% τῶν ἐπενδύσεών τους στὸ ἐξωτερικό• ἀπ’ τὰ 37,8 δις δολλάρια ἐπενδύσεων στὸ ἐξωτερικό, τὰ 12,6 κατευθύνθηκαν στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μὲ πρῶτες ἐκεῖνες τῆς Εὐρωζώνης καὶ προτίμηση τὴν βιομηχανία καὶ τὶς ὑπηρεσίες, ἀλλὰ καὶ τὸν πρωτογενῆ τομέα. Πάνω ἀπ’ τὰ μισὰ κεφάλαια τῶν Κινέζων ἐπενδύονται στὶς γειτονικὲς ἀσιατικὲς χῶρες, ἐνῶ ἀκολουθοῦν μετὰ εὐρωπαϊκὲς οἱ ἀφρικανικές, κυρίως στὴν ἐξόρυξη πρώτων ὑλῶν καὶ στὴν Ἀμερική, 5,4 δις• τὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι τὸ Πεκῖνο ἔχει σαφὲς πρόγραμμα στὶς ἐπενδύσεις του, ὅταν μάλιστα οἱ περισσότερες γίνονται ἀπὸ κρατικὲς ἐπιχειρήσεις. Τὴν ἱεράρχηση τῶν οἰκονομικῶν του σχέσεων ἀντανακλοῦν οἱ ἐπενδύσεις, ἐνῶ ἰδιαίτερη ἔμφαση δίδεται στὴν προηγμένη τεχνολογία.