Βενεζουέλα, διαδηλώσεις

Οἱ διαδηλώσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, κατὰ τοῦ ἀποτελέσματος τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν, κατέληξαν σὲ σκληρὲς συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία καὶ ἑπτὰ νεκροὺς στὸ Καρακάς• ὁ ἀντίπαλος τοῦ προέδρου ζήτησε τὴν ἀνακαταμέτρηση τῶν ψήφων, κι ὁ πρόεδρος τὴν δέχθηκε στὴν ἀρχή, ἀλλὰ μετὰ ὑπαναχώρησε, μὲ ἀποτέλεσμα τὶς μαζικὲς διαδηλώσεις. Στὴ συνέχεια ὁ Νικόλας Μαντοῦρο ὁρκίσθηκε πρόεδρος κι ὁ Ἑνρίκε Καντρίλες ζήτησε ἀπ’ τοὺς ὀπαδούς του νὰ μείνουν στὰ σπίτια τους, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν βία τῆς Ἀστυνομίας• ἡ διαφορὰ εἶναι μόνο 300000 ψῆφοι κι εὔκολα τίθεται ἡ ἀμφισβήτηση. Πάντως οἱ ἀριστεροὶ πρόεδροι τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ὅπως τῆς Κούβας καὶ τοῦ Ἰσημερινοῦ, στηρίζουν τὸν Νικόλα Μαντοῦρο, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον ζήτησε ἀνακαταμέτρηση, ὡς ἐκδήλωση στηρίξεως πρὸς τὸν ἀντίπαλό του. Ἔχει συνέχεια ἡ ὑπόθεση.