Ἐπιλογὴ εἰσαγγελέων κατὰ τῆς διαφθορᾶς

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν εἰσαγγελέων κατὰ τῆς διαφθορᾶς θεωρεῖται ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἐξαφάνιση τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν, οἰκονομικῶν καὶ ἄλλων• ἡ Ἑλένη Ράικου στὴν Ἀθήνα καὶ ὁ Ἀργύρης Δημόπουλος στὴ Θεσσαλονίκη ἔρχονται συμπληρωματικὰ πρὸς τοὺς οἰκονομικοὺς εἰσαγγελεῖς, ἀλλὰ καὶ καίρια γιὰ καταπολέμηση τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, ἀπ’ τοὺς ἐπιόρκους τοῦ δημοσίου, μέχρι τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τοὺς τρομοκράτες. Ὁ ὑπόκοσμος πάντοτε διέθετε τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις του καὶ τὶς ἀξιοποιοῦσε δεόντως, ὅπως στὶς Σκουριὲς καὶ στὶς πυρκαϊὲς τῆς Ἠλείας ἢ καὶ στὴν Μανωλάδα στὶς μέρες μας• εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι οἱ βασανιστὲς τῶν μεταναστῶν διαθέτουν πολλαπλὲς «γνωριμίες» καὶ δροῦν ἀνεξέλεγκτα. Μόνο ἡ ἐξάλειψη τῶν κεφαλῶν τους καὶ τῶν διασυνδέσεων μὲ τὸ παρακράτος θὰ ἀπαλλάξει τὴν χώρα ἀπ’ τὸν ἐσμό τους.