Φοιτητικές, ἀνατροπὴ ροῆς

Οἱ φοιτητικὲς ἐκλογές, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς σαφέστατες ἐνδείξεις ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας, ὁδηγοῦν στὴν ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς• ἡ νίκη τῆς ΔΑΠ εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴν χρονική της στιγμή, διότι ἔρχεται τὸ μήνυμα ἀπ’ τὴν νεολαία καὶ στὴ χειρότερη φάση τῆς κυβερνήσεως, ἀφοῦ ἀκόμη εἶναι αἰσιοδοξία ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισκέφθηκε τὰ γραφεῖα τῆς ΟΝΝΕΔ καὶ συνεχάρη τὴν νεολαία, χαρακτηρίζοντας τὴ ἐπιτυχία, «νίκη ἰδεῶν γιὰ ὅλη τὴν παράταξη» καὶ ὑποσχόμενος ὅτι, «θὰ ἄλλαξουν ὅλα στὴ χώρα»• ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἀνέφερε στὴν ἀνακοίνωση ποσοστά, οὔτε ὁ Ναπολεοντίσκος συναντήθηκε μὲ τὴν νεολαία, παρὰ προσπάθησε νὰ διορθώσει τὶς ἀντιφατικὲς δηλώσεις του, καθὼς διαρρέουν ἀπ’ τὴν ὁμάδα του ἀκόμη καὶ οἱ πιστοί του ὡς προχθὲς ἡρακλειδεῖς του. Τὸ κενὸ στὴν νεολαία συμπληρώνει τὴν ἀπάθεια τῶν ψηφοφόρων, ἐνῶ οἱ σύμμαχοί του στὴν ἀκροδεξιὰ ἐπιδίδονται σὲ κορῶνες στὴ Βουλή.