Εὐρωπαϊκὴ ΑΟΖ Μεσογείου

Τὴν ἑνοποίηση τῶν Ἀποκλειστικῶν Οἰκονομικῶν Ζωνῶν, Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ Μάλτας, προτείνει στὴν Εὐρωζώνη ὁ πρωθυπουργός, διότι τὰ ἐνεργειακά τους ἀποθέματα ἀνήκουν στὴν Εὐρώπη• ἡ πρωτοβουλία ἔγινε μετὰ ἀπὸ συνεννόηση μὲ τοὺς μεγάλους ἑταίρους μας κι ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ διακήρυξη τῆς ΑΟΖ, μὲ τὴν ἐπικάλυψη τῶν Βρυξελλῶν. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπέλεξε τὴν ὁμιλία του στὸ συμπόσιο τοῦ «Μηχανισμοῦ Εὐρωμεσογειακῆς Συνεργασίας», μὲ εὐρύτερους πολιτικοὺς στόχους• ἄλλωστε ὑποβάλλονται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν οἱ προτάσεις γιὰ τὴν ἀποκρατικοποίηση τῆς ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, μὲ ἄμεσο τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Γκάζπρομ, κι ὁ ἴδιος βρίσκεται σὲ στενὴ ἐπικοινωνία μὲ τὴν Μόσχα, ἐνῶ ἐκκρεμεῖ ἡ ἐπίσκεψή του στὴν Ρωσία καὶ στὴν Κίνα. Γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις οἱ Κινέζοι ἐξεδήλωσαν ἄμεσο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ «Βενιζέλος», ἄλλα ἀεροδρόμια, ὅπως καὶ τοὺς σιδηροδρόμους. Ὁ ΟΠΑΠ καὶ τὸ φυσικὸ ἀέριο εἶναι πρῶτα καὶ μὲ πολλὲς εἰσπράξεις μάλιστα.