Διεθνεῖς ἐπιδόσεις μαθητῶν

Οἱ μαθητές μας Λυκείου διέπρεψαν στὴν Παγκόσμια Μαθηματικὴ Ὀλυμπιάδα• ἡ ὁμαδα τῶν ἕξι μαθητῶν ἀπ’ τὰ Τρίκαλα ἐπέστρεψε μὲ ἕνα χρυσὸ μετάλλιο, ἕνα ἀργυρό, τρία χάλκινα καὶ μία εὔφημη μνεία. Τιμοῦν τὴν Ἑλλάδα οἱ ἔφηβοι κι ἀποδεκνύουν ὅτι εἶναι ἀστείρευτες οἱ δυνάμεις τοῦ ἔθνους• φυσικὰ ἀξίζει ἔπαινος καὶ στοὺς καθηγητές τους οἱ ὁποῖοι ἐνέπνευσαν τὴν φιλομάθεια τῶν μαθητῶν τους καὶ μπόρεσαν ἀξιοποιῆσαι τὶς ἱκανότητές τους. Δεύτερο παράδειγμα, ὁ Σπύρος Θεοδωρίδης, 24 ἐτῶν ἀπ’ Αἰγάλεω, κέρδισε τὸ πρῶτο βραβεῖο «Italian chef», στὸν διαγωνισμὸ μαγειρικῆς τῆς Ἰταλίας• τὸ ἔπαθλο εἶναι 100000 εὐρὼ καὶ τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ὁ Σπύρος δὲν εἶναι μάγειρας, ἀλλὰ στὴν Ἰταλία βρέθηκε γιὰ ἀναζήτηση ἐργασίας.