Πολλὰ κακὰ στὴν Ἀμερικὴ

Τὰ κακὰ ἔρχονται τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο στὴν Ἀμερική, καθὼς μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴ Βοστώνη, ἀκολούθησε ἡ ἀπόρριψη ἀπ’ τὴν Γερουσία τοῦ προεδρικοῦ νόμου γιὰ περιορισμὸ στὴν κατοχὴ ὅπλων καὶ ἡ ἔκρηξη στὸ ἐργοστάσιο λιπασμάτων τοῦ Τέξας• ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα παραβρέθηκε χθὲς τὸ βράδυ στὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση, ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία ἀνακοίνωσε ὅτι συνέλαβε δύο ὑπόπτους γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν βομβῶν. Στὴ Γερουσία ἡ προεδρικὴ πρόταση δὲν συγκέντρωσε τοὺς ἀπαραίτητους ἑξήκοντα ψήφους, ἐνῶ παρουσιάσθηκε καὶ «διαρροὴ» δημοκρατικῶν γερουσιαστῶν. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ κατοχὴ ὅπλων ἔχει βαθειὲς ρίζες στὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία, ἀλλὰ ὁ πρόεδρος ὑπέστη σοβαρὴ ἧττα• ἡ ἐπαναφορὰ τῆς προτάσεώς του θέλει προσοχὴ καὶ μελέτη. Στὸ ἐργοστάσιο ἡ ἔκρηξη προκάλεσε τεράστιες καταστροφὲς περίπου δεκαπέντε νεκροὺς καὶ 160 τραυματίες. Μεγάλο μέρος τῆς κοντινῆς μικρᾶς πόλεως ἰσοπεδώθηκε, ἐνῶ τὰ συνεργεῖα ψάχνουν στὰ χαλάσματα γιὰ ἐπιζῶντες ἀπ’ τὴν ἔκρηξη.