Κίνας, πρῶτες ἑταιρεῖες

Στὸν ἐτήσιο κατάλογο τοῦ περιοδικοῦ Forbes τὶς δύο πρῶτες θέσεις στὴν κατάταξη τῶν μεγαλυτέρων ἑταιρειῶν παγκοσμίως καταλαμβάνουν δύο κινεζικὲς τράπεζες• ἡ Ἐμπορικὴ καὶ Βιομηχανικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας, πρώτη καὶ ἡ Τράπεζα Κατασκευῶν τῆς Κίνας δεύτερη, ἐκτοπίζοντας τὴν EXXON καὶ τὴν General Electric ἀντιστοίχως. Φυσικὰ ἡ Ἀμερικὴ ἔχει τὶς περισσότερες στὶς χίλιες πρῶτες, περίπου πεντακόσιες, ἀλλὰ ἡ συμμετοχὴ τῆς Κίνας αὐξάνεται συνέχεια• τὴν τρίτη θέση καταλαμβάνει ἡ τράπεζα JPMorgan κι ἀκολουθοῦν, General Electric καὶ EXXON. Ἐνδεικτικὴ εἶναι ἡ σημασία τῆς κατατάξεως, ἂν καὶ ἀπεικονίζει τὴν δυναμικὴ τῶν δύο οἰκονομιῶν καὶ τὴν ἐπέκταση τῶν κινεζικῶν τραπεζῶν στὶς διεθνεῖς ἀγορές• ἀντανακλοῦν τὴν μεταφορὰ τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ κέντρου στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία, μὲ τὴν Σαγκάη καὶ τὸ Χὸνγκ Κὸνγκ πιστωτικό τους κέντρο.