Γερμανίας, ἄνοδος Μέρκελ

Οἱ δημοσκοπήσεις καταγράφουν σημαντικὴ ἄνοδο τῶν Χριστιανοδημοκατῶν, στὸ 42%, ἔναντι 22% τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν, 15% τῶν Πρασίνων, 8% τῶν Ἀριστερῶν καὶ στὸ ὅριο τοῦ 5% τῶν Φιλελευθέρων• ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τείνει πρὸς ἀπόλυτη πλειοψηφία στὴν Μπουνετστάνγκ, ἐὰν συνεχισθεῖ ἡ ἴδια δυναμικὴ μέχρι τὸν Σεπτέμβριο. Οἱ Γερμανοὶ δείχνουν ὅτι δὲν ἐπηρεάζονται καθόλου ἀπ’ τὴν ἀτλαντοκίνητη προπαγάνδα ἐναντίον τους, ἀντιθέτως προσφέρουν τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὴν καγκελάριο, διότι ἀνέδειξε τὴν χώρα τους μεγάλη δύναμη παγκοσμίως. Ἑπομένως ἡ κρίσιμη ἐπιλογὴ τῶν Γερμανῶν εἶναι ἡ διαφύλαξη τῶν κατακτήσεών τους αὐτῶν• γνωρίζουν ὅτι ἡ Εὐρωζώνη τοὺς παρέχει τὴν ἄνεση αὐτή, χάρις στὴν δυναμικὴ οἰκονομία τους. Ἡ Μπουντεσμπὰνγκ ψήφισε ἐνέκρινε τὴν βοήθεια στὴν Κύπρο, καὶ ἡ καγκελάριος δήλωσε ὅτι θὰ ἐξαντλήσει τὴν τετραετία ἐὰν ἐκλεγεῖ.