Πολιτικὲς πτυχὲς σκανδάλων

Οἱ πολλαπλὲς πτυχὲς τῶν σκανδάλων, μὲ πρῶτο τὴν δίκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου, δεσπόζουν ἀπὸ σήμερα τὴν πολιτική μας ζωή• οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ κορυφαῖα στελέχη τῆς σοσιαλιστικῆς ἐξουσίας ἀναμένονται μὲ ἐνδιαφέρον, ἐνῶ καὶ οἱ παρενέργειες τῆς λίστας Λαγκὰρντ φέρουν κι ἄλλες ἐπιπτώσεις. Οἱ πρώην σοσιαλιστὲς πρωθυπουργοὶ εἶναι οἱ πρῶτοι στὴν σειρὰ τῆς ἐπικαιρότητος, ἐνῶ ἀκολουθοῦν οὐκ ὀλίγοι τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ καὶ ἐπιλέκτα στελέχη πλέον τοῦ Ναπολεοντπισκου• τὰ σκάνδαλα ἀποδεικνύονται μὲ περισσότερες κεφαλὲς κι ἀπ’ τὴν Λερναία ὕδρα, ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια. Γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ τὸ πρόβλημα εἶναι χειρότερο, διότι οἱ διαφωνίες στὸ ἐσωτερικὸ δὲν κρύβονται πιὰ καὶ πολλοὶ ζητοῦν τὴν ἐπίδειξη πυγμῆς ἀπ’ τὸν πρόεδρο καὶ τὴν διαγραφὴ μερικῶν τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας• ὅταν ὅμως τὸ κόμμα ἔχει ὑποστεῖ κατάρρευση στὶς φοιτητικὲς ἐκλογές, δὲν διαθέτει τὴν πολυτέλεια τῶν ἐσωτερικῶν κραδασμῶν. Ἄλλωστε ὁ κομματικὸς μηχανισμὸς ἀνήκει οὐσιαστικὰ στὸν ἀντίπαλο.