Μουσικός, Κυριακὴ Δερέμπεη

Ἡ νεαρὰ ἔφηβος Θεσσαλονικιὰ Κυριακὴ Δερέμπεη διαπρέπει στὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ δημοτικὴ μουσική• μέλος τοῦ μουσικοῦ συλλόγου «Ἡδύμελον» ἔχει παρουσιάσει πολλὰ ἔργα κι ἔχει κατακτήσει τὸ ἀκροατήριό της, μὲ τὴν τέλεια ἁρμονία τῆς φωνῆς καὶ τὴν ἐκφραστικότητά της. Στὰ δεκαέξι της χρόνια συνεχίζει τὶς σπουδές της στὴν βυζαντινὴ καὶ παραδοσιακὴ μουσικὴ στὴ Θεσσαλονίκη, καὶ στὴ δυτικὴ μουσική• ἔχει γνωρίσει καὶ ἀποδίδει τὶς λεπτὲς διαφορὲς τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς, τὴν ὕφεσιν καὶ τὴν δίεσιν, ὅπως φαίνεται ἀκόμη κι ἀπ’ τὰ βίντεο. Ἀποδεικνύει ἡ ὡραία μουσικὸς ὅτι οἱ ρίζες τοῦ γένους εἶναι ἀστείρευτες, παρὰ τὴν ἰσοπέδωση τῆς τριετίας• ἡ μουσικὴ παιδεία συμπλέκεται ἁρμονικὰ μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ συναντῶνται στὴν ἔρευνα.