Π. Λαφαζάνης, Γ. Λιλήκας

Ἡ συνάντηση τοῦ Γιώργου Λιλήκα μὲ τὸν Παναγιώτη Λαφαζάνη καὶ ἡ συμφωνία κοινῶν θέσεων, γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ΄ τὸ Μνημόνιο καὶ πιθανῶς τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρώ, σημαίνει πολλὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο• εἶναι οἱ ἐκφραστὲς μιᾶς ἄλλης πολιτικῆς προσεγγίσεως τῶν δυσεπίλυτων προβλημάτων μας, ὅσον κι ἂν διαφωνεῖ κανεὶς μαζί τους, αὐτοὶ ἔχουν συνέπεια στὶς θέσεις τους. Στὸ ἐσωτερικό, αὐτὸ σημαίνει ἔμπρακτη ἀμφισβήτηση τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἐπεκτείνεται καὶ σὲ διεθνεῖς σχέσεις, ὅσο κι ἂν εἶναι στὴ μεγαλόνησο πρὸς τὸ παρόν• ἡ ἧττα στὶς φοιτητικὲς ἐκλογὲς ἀποδίδεται στὴν ἀνεπάρκεια τοῦ προέδρου του κι ἀπὸ μυστικὲς δημοσκοπήσεις, πέραν τῆς ἀποδοκιμασίας του στὴ Λάρισα.