Βοστώνη, βαθύτερες ρίζες

Στὴν Βοστώνη τὸ FBI ἀναζητάει τὶς βαθύτερες ρίζες τῶν Τσετσένων βομβιστῶν, καθὼς ἐντοπίζονται διασυνδέσεις τους, μὲ ὀργανώσεις γιὰ «αὐτοκρατορικὸ Καύκασο»• ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ζήτησε τὴν βοήθεια τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, ὁ ὁποῖος προσέφερε τὰ ἀρχεῖα τῶν τσετσενικῶν ὀργανώσεων, ἐνῶ ἡ μητέρα καὶ ὁ πατέρας τῶν νέων καταγγέλλουν πλεκτάνη τῶν ἀμερικανικῶν ἀρχῶν ἐναντίον τους. Φαίνεται ὅτι δὲν εἶναι τόσο ἁπλᾶ τὰ πράγματα, ἐνῶ οἱ Ρῶσοι ἀπὸ τριετίας εἶχαν ζητήσει πληροφορίες γιὰ τὴν δράση τοῦ μεγάλου ἀδελφοῦ, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἀπάντησαν• ἡ Οὐάσιγκτον ὑφίσταται τὴν καυκασιανὴ τρομοκρατία, τὴν ὁποία τόσο ἀκριβὰ ἔχει πληρώσει ἡ Μόσχα, καθὼς ἔχουν συλληφθεῖ στὸ Ἀφγανιστὰν Καυκάσιοι Ἰσλαμιστές, ἐνῶ καὶ στὴν Συρία ἔχουν ἀνάμιξη μὲ τοὺς ἀντάρτες καὶ τὴν διακίνηση ναρκωτικῶν τοῦ Ἀφγανιστάν. Μᾶλλον πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη εἰλικρινῆ συνεργασία Ρώσων καὶ Ἀμερικανῶν κατὰ τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας• ἐὰν ἐπιτύχει, τότε πολλὰ θὰ ἀλλάξουν στὸν κόσμο.