Προώθηση ἐπανεκκινήσεως

Στὴν προώθηση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας δίδει προτεραιότητα ἡ κυβέρνηση, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων• οἱ προσφορὲς γιὰ τὸν ΟΠΑΠ ἀνοίγουν τὴν Δευτέρα, ἐνῶ στὶς 10 Μαΐου ὑποβάλλονται οἱ τελικὲς προσφορὲς γιὰ τὴν ΔΕΠΑ, μὲ εὐνοϊκὴ ἀπήχηση στοὺς ξένους ἐπενδυτές. Ἡ προσφορὰ στοὺς ἀγοραστὲς ἀκινήτου ἀξίας 250000 εὐρὼ τουλάχιστον καὶ πενταετοῦς ἄδειας παραμονῆς στὴν Ἑλλάδα σχολιάζεται ἀπ’ τὸν ἔγκυρο διεθνῆ τύπο, καθὼς εἶναι πολλοὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἀπὸ Ρωσία, Κίνα, ἀραβικὲς χῶρες καὶ Ἀμερική• γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Ἑλλὰς προσαρμόζεται στὶς διεθνεῖς συνθῆκες, ἀκόμη καὶ σὲ ἀναδυόμενες χῶρες, μὲ ἁπτὰ τὰ ἀποτελέσματα. Ἡ ψήφιση τοῦ πολυνομοσχεδίου μέχρι τὴν Κυριακὴ ἐπιτρέπει τὴν ἔγκριση δόσεως δώδεκα δις εὐρὼ ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ τῆς Μεγάλης Τρίτης, ἀλλὰ καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν μικρῶν καταστημάτων ὅλες τὶς Κυριακές• ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας θὰ προσφέρει τὴν αὔξηση στὰ δημόσια ἔσοδα.