Πανεπιστήμιο τῆς Κύπρου

Τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κύπρου ἀποφάσισε τὴν διάθεση τῶν άργουσῶν ἀγροτικῶν ἐκτάσεών του σὲ Κυπρίους, γιὰ τὴν καλλιέργειά τους καὶ τὴν ἀτομικὴ κατανάλωση ἢ τὴν ἐμπορία τῆς παραγωγῆς• τὸ Πανεπιστήμιο διαθέτει μεγάλες ἐκτάσεις τὶς ὁποῖες θὰ διανείμει ὑπὸ μορφὴ μικρῶν κλήρων στοὺς ἐνδιαφερόμενους γιὰ τὴν ἀξιοποίησή τους. Ἡ πρωτοβουλία χαιρετίσθηκε ἀπ’ ὅλους καὶ θυμίζει τὶς ἀντίστοιχες πρὸ διετίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ πολλῶν δήμων, ὅπως ἐκείνου τῶν Λαρισαίων, μὲ τὴν διανομὴ μικρῶν ἐκτάσεων γιὰ τὴν καλλιέργεια ζαρζαβατικῶν• τὴν ἀλληλεγγύη τοῦ κόσμου δείχνουν αὐτὲς οἱ πρωτοβουλίες, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως καὶ τὴν ἁπάλυνση τῆς ἐξαθλιώσεως τῶν Κυπρίων. Ἡ συνοχὴ καὶ ἡ σύνεση εἶναι δεδομένη πλέον στὸ λαό της.