ΔΝΤ, ἀποφυγὴ προβλημάτων

Τὴν ἀποφυγὴ ἀντιμετωπίσεως τῶν κρισίμων προβλημάτων τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας ἐπέλεξαν καὶ πάλι οἱ μεγάλοι στὴν συνάντηση τῶν «Εἴκοσι» καὶ στὴν ἐτήσια σύνοδο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου• περιορίσθηκαν στὴν διατύπωση εὐχῶν γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς δυτικῆς οἰκονομίας καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων, ἀλλὰ χωρὶς δεσμεύσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ συγκεκριμένων μέτρων. Δύο ἦταν τὰ κρίσιμα θέματα, ἡ ἄμεση θέσπιση τῶν μέτρων ἐλέγχου τῶν φορολογικῶν παραδείσων, μέσῳ τῆς ἑνοποιήσεως τῶν κανονισμῶν τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος, ἀλλὰ ἀντιδροῦν οἱ ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες• δεύτερον, ἡ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος τὴν ὁποία θεωροῦν ὡς ἐπεῖγον μέτρο οἱ Ἀναδυόμενοι, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοί, ὄχι μόνο δὲν τὴν δέχονται, παρὰ καὶ ἀναιροῦν τὶς προηγούμενες δεσμεύσεις τους. Οἱ Ἀναδυόμενοι ἐπιλέγουν ἄλλους τρόπους, ὅπως τὴν διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικά τους νομίσματα, μὲ κύριο τὸ ρεμίνμπι• παρακάμπτουν τὸ δολλάριο, κάτι ποὺ ἀπόδεχθηκαν καὶ οἱ Αὐστραλία καὶ Νέα Ζηλανδία.