Ἀμερικὴ γιὰ Παλαιστίνη

Τὴν ἐπανάληψη τοῦ διαλόγου στὴν Παλαιστίνη ἐπιδιώκει προωθῆσαι ὁ Τζὼν Κέρρυ, σὲ συνομιλίες του μὲ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου καὶ τὸν Μαχμοὺντ Ἀμπάς, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα• οἱ Παλαιστίνιοι ζητοῦν οὐσιαστικὲς παραχωρήσεις, ἐλεύθερη ἐπικοινωνία στὴν Γάζα καὶ ἄμεση διακοπὴ τῆς οἰκοδομήσεως στὴ Δυτικὴ ὄχθη. Τὸ Ἰσραὴλ δὲν εἶναι σὲ θέση ἱκανοποιῆσαι τὶς ἀπαιτήσεις αὐτές, διότι χάνει ὁ πρωθυπουργὸς τὰ ἐρείσματά του στὴν ἀκροδεξιά• ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὴ Συρία κερδίζει μᾶλλον τὸ καθεστώς, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἀντάρτες εἶναι ἀρκετὰ ἐλεγχόμενοι ἀπ’ τοὺς Ταλιμπὰν καὶ μὲ διασυνδέσεις μὲ τοὺς Τσετσένους βομβιστές, ὁπότε, μετὰ τὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις στὴν Βοστώνη, οἱ Ἀμερικανοὶ ἀλλάζουν στάση ἀπέναντί τους. Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν διῆλθε προηγουμένως ἀπ’ τὴν Τουρκία καὶ ζήτησε τὴν ἀναβολὴ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μπουλὲντ Ἐστεβὶτ στὴν Γάζα• γνωρίζουν ὅτι εὔκολα χάνεται ὁ ἔλεγχος, διότι οἱ παρεμβάσεις στὸ παρελθὸν ἔχουν ἀφήσει ἄσχημη κληρονομία.