Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, χάρις στὸν χαμηλὸ τόνο τῶν διαφωνιῶν στοὺς «Εἴκοσι» μεγάλους καὶ στὴν ἐτήσια σύνοδο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου• τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερὸ στὰ 1,3047 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνοδικὰ στὰ 130,100 γιέν, ἅλμα τοῦ χρυσοῦ, 1425 καὶ μικρότερη αὔξηση τοῦ πετρελαίου, 100,53. Οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν ἐξεύρεση κυβερνητικῆς λύσεως στὴν Ἰταλία, μετὰ τὴν ἐκλογὴ προέδρου, τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ συστήματος καὶ τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν γιὰ σταθερὴ κυβέρνηση, προσέδωσαν αἰσιοδοξία στὶς ἀγορές, ἐνῶ καὶ ἡ ἀποφυγὴ τῆς συζητήσεως τοῦ θέματος τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος συνετέλεσε σημαντικά• οἱ διαφωνίες Ἀμερικανῶν καὶ Γερμανῶν ἀποτελοῦν ἀντικείμενο τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, ὡς φερεφώνου τῶν ἀτλαντικῶν ἐντολῶν κι ὄχι τῶν σοβαρῶν ἀναλυτῶν. Τὴν ἀποδοχὴ τῆς Γερμανίας ὡς τῶν ἐπιλέκτων μονάδων τῆς Εὐρωζώνης δὲν τὴν ἐπηρεάζουν οἱ κορῶνες τῆς ἑτερόφωτης δημοσιογραφίας• ὅλοι γνωρίζουν στὴν Εὐρωζώνη ὅτι ἀποτελεῖ τὸ ἀπόρθητο ὀχυρό της.