Γαλλία, πρόβλημα γάμου

Ἡ ψήφιση στὴ Γαλλία, ἀπ’ τὰ νομοθετικά της σώματα, τῆς καθιερώσεως τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων μετατρέπεται σὲ σοβαρὸ πονοκέφαλο γιὰ τὴν κυβέρνηση• ὁ νόμος ἰσχύει, ἀλλὰ οἱ διαδηλώσεις ἐναντίον του πολλαπλασιάζονται καὶ ἡ συμμετοχὴ αὐξάνεται. Τὴν Κυριακὴ οἱ κατὰ τοῦ γάμου συγκέντρωσαν γύρω στοὺς τριακόσιες χιλιάδες κόσμο στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως καὶ οἱ ὑπὲρ τοῦ γάμου, μόλις μερικὲς ἑκατοντάδες στὴν πλατεῖα τῆς Βαστίλης• οὔτε οἱ ὁμοφυλόφιλοι δὲν προσῆλθαν. Ἡ κυβέρνηση φοβᾶται τὴν κατάργησή του στὴν πράξη, διότι καλλιεργεῖται κλίμα ἐναντίον του στὴν κοινὴ γνώμη, παρὰ τὴν ὑποστήριξη μεγάλου μέρους τοῦ τύπου• διαμορφώνεται ἡ ἄποψη ὅτι ὑπονομεύει τὴν γαλλικὴ οἰκογένεια. Ἐπίσης, ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει πέσει στὸ χαμηλότερο σημεῖο ἐν ἐνεργείᾳ προέδρου μέσα σὲ ἕνδεκα μῆνες.