Οἰκονομικά, ἀμηχανία ἀντιπολιτεύσεως

Οἱ εὐνοϊκὲς οἰκονομικὲς ἐξελίξεις καὶ τὰ σκάνδαλα ἔχουν προκαλέσει σαφέστατη ἀμηχανία στὴν ἀντιπολίτευση καὶ στὴν διαπλοκή• ἀπαντοῦν, στὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς καὶ στὰ πρῶτα μηνύματα ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας, μὲ τὰ ἴδια παλαιὰ ἐπιχειρήματα τῆς ἀντιευρωπαϊκῆς προπαγάνδας καὶ τῆς ἀντιγερμανικῆς ὑστερίας, ἐνῶ τὴν ἴδια φρασεολογία χρησιμοποιοῦν καὶ στὶς ἀποκαλύψεις τῶν σκανδάλων. Ἔρχεται λένε, ἡ χρεωκοπία καὶ ἡ κατστροφὴ τῶν πάντων καὶ ξεχνοῦν ὅτι τουλάχιστον δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα προέβλεπαν τὴν χρεωκοπία μας καὶ κάθε τρίμηνο τὴν πτώση τῆς κυβερνήσεως• διαψεύδονται κανονικὰ κι ἐπαναλαμβάνουν τὰ ἴδια. «Τὸ πολὺ τὸ Κύρ’ ἐλέησον, τὸ βαριέται κι ὁ Θεός», κατὰ τὴν λαϊκὴ παροιμία, ἀλλὰ αὐτοὶ μένουν στὰ ἴδια. Τὶς πολύπλευρες ἐξαρτήσεις ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα ἀποδεικνύουν καὶ στοὺς πιὸ δύσπιστους.