Ἐπιτάχυνση μεταρρυθμίσεων

Οἱ μεταρρυθμίσεις στὴ δημόσια διοίκηση θὰ ὁλοκληρωθοῦν μέχρι τὸ τέλος Ἰουνίου, δήλωσε ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς μετὰ ἀπὸ σύσκεψη μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἐνῶ ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ προέδρου τοῦ ΟΑΕΔ γίνεται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν• τὰ δύο θέματα εἶναι ἀπ’ τὰ δυσκολώτερα τῆς κυβερνήσεως, διότι συνδέονται ἄρρηκτα μὲ τὴν στελέχωση τῆς ἀριστερᾶς τῆς τριακονταετίας καὶ μὲ ρίζες στὸν τρίτο κυρίως κυβερνητικὸ ἑταῖρο. Ἡ τομὴ τῶν ἐξαρτήσεων αὐτῶν ἀποδεσμεύει τὴν κυβέρνηση, δηλαδὴ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ μερικοὺς ὑπουργούς, γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν της κλάδων• τὸ πολυνομοσχέδιο κατατίθεται αὔριο στὴν Βουλὴ καὶ ψηφίζεται τὴν Κυριακή, ὁπότε ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ ἔγκριση τῆς δόσεως τῶν δώδεκα δις εὐρώ. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας ἀποβαίνει ὁ σημαντικώτερος παράγων γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν κινητοποίηση ὅλων τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων τῆς χώρας• ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς ἀγορᾶς συμβάλλει τὰ μέγιστα.