Ἀποκρατικοποίηση τοῦ ΟΠΑΠ

Ἡ ἀποκρατικοποίηση τοῦ ΟΠΑΠ ὁλοκληρώνεται ἐπιτυχῶς, μὲ τὴν κατοχύρωσή του στὴν ἑταιρεία Emma Delta καὶ ἔναντι ἑπτακοσίων περίπου ἑκατομμυρίων εὐρώ• πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη μεγάλη ἀποκρατικοποίηση, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ ΟΤΕ τὸ 2007 καὶ τὴν πρώτη ἐπίσης τῆς τελευταίας τριετίας τοῦ Μνημονίου. Ἡ κυβέρνηση ἀπέδειξε ὅτι προωθεῖ τὶς μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ μὲ τὴν πώληση καὶ τῆς ΔΕΠΑ, μέχρι τὸ τέλος Μαΐου, ἐξασφαλίζει πάνω ἀπὸ ἑνάμισυ δις εὐρὼ τουλάχιστον ἔσοδα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικό, ὅτι εἴμαστε εὐπρόσδεκτη χώρα γιὰ τὶς μεγάλες ξένες ἐπενδύσεις• οἱ προτάσεις εἶναι πολλές, ἡ πολιτικὴ βούληση, ὁπωσδήποτε, ἔλειπε τὴν τριετία, ἂν καὶ ἡ ὑπόθεση τῆς λίστας Λαγκὰρντ δείχνει ἄλλες ἐπιδώξεις.