Ἀποκατάσταση τῆς διαγωγῆς

Στὴν Γαλλία ἐφαρμόζεται ἀπὸ φέτος ἡ ἀξιολόγηση τῆς διαγωγῆς τῶν μαθητῶν, μὲ τὴν μορφὴ τῆς κοινωνικῆς ἠθικῆς, moral social, ὡς μάθημα τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς συμπεριφορᾶς στὴ δημοκρατία• θεωρεῖται μεγάλη κατάκτηση, διότι καλύπτει τὴν διδασκαλία τῶν καλῶν τρόπων στοὺς μαθητές, τὸν σεβασμὸ πρὸς τοὺς ἄλλους καὶ τὴν ἀμοιβαία ἐκτίμηση, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐγενῆ ἅμιλλα. Ἡ καθιέρωσή της ἀποτελεῖ σημαντικὸ βῆμα ἀπέναντι στὸ σύστημα τῆς τεχνοκρατικῆς ἐκπαιδεύσεως• ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση ἀντιμετωπίζει πολλὰ προβλήματα, καθὼς τὸ κίνημα κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων ἐπεκτείνεται καὶ ἤδη ζητοῦν τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος, συνήθους ἄλλωστε στὴ χώρα. Ἡ ἀπότομη πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ ἡ ὕφεση ἀρκετὰ εὐνοοῦν τὶς κινήσεις αὐτές.