Εὐρώπη, ρόλος τῆς Κίνας

Ὁ ρόλος τῆς Κίνας στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία εἶναι καθοριστικὸς γιὰ τὴν ἀνάκαμψή της ὑποστηρίζουν οἱ ἔγκυροι ἀναλυτές• εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, οἱ ἐμπορικὲς σχέσεις μὲ τὴν Κίνα καλύπτουν τὸ 5,3% τοῦ ΑΕΠ τῆς Γερμανίας καὶ μόνο τὸ 1,27% τῆς Γαλλίας, ἐνῶ ἀντίστοιχα εἶναι τὰ ποσοστὰ μὲ τὶς ἄλλες ἀναδυόμενες χῶρες. Οἱ σχέσεις αὐτὲς ἑρμηνεύουν τὴν διατήρηση τῆς ἀναπτύξεως στὴν Γερμανία, διότι ἔχει αὐξήσει σημαντικὰ τὶς ἐμπορικές της ἀνταλλαγὲς μὲ τοὺς Ἀναδυόμενους• φυσικὰ αὐτὸ διευκολύνεται ἀπ’ τὸν ἐξωστρεφῆ προσανατολισμὸ τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας, χάρις στὰ κεφαλαιουχικὰ ἀγαθά, τὰ γρήγορα τραῖνα καὶ τὴν Airbus. Ἡ Γαλλία ἀπ’ τὴν πλευρά της δὲν ἔχει ἀξιοποιήσει ἐπαρκῶς τοὺς ἐξαγωγικούς της κλάδους, διότι δὲν ὑστερεῖ ἀρκετὰ ἀπέναντι στὴν γείτονά της• ἤδη ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ προετοιμάζεται γιὰ ἐπίσκεψη στὸ Πεκῖνο γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό. Ἡ Γερμανία ἀποτελεῖ παράδειγμα γιὰ ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους, γιὰ ἐμᾶς περισσότερο.