Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ πτωτικές στὴ Σαγκάη, λόγῳ ρευστοποιήσεως κερδῶν• ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,2996 δολλάρια καὶ 128,4490 γιέν, χρυσός, 1417,50 καὶ πετρέλαιο, 99,69. Οἱ εἰδήσεις γιὰ μικρὴ ἐπιβράδυνση τῆς αὐξήσεως τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς στὴν Κίνα καὶ τῆς ἀνακάμψεως τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας θεωροῦνται οἱ κύριοι λόγοι, ἂν καὶ ἐπέδρασαν καὶ ἄλλοι παράγοντες• ὁ κινεζικὸς στόλος ἔδιωξε τὰ ἰαπωνικὰ ἁλιευτικὰ ἀπ’ τὰ ἐπίδικα νησιὰ Νταϊογιοῦ, ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἰαπωνίας δήλωσε, ὅτι ὁ στόλος της θὰ ἀνακαταλάβει τὰ νησιά, ἐὰν ἐπιχειρήσουν ἀπόβαση οἱ Κινέζοι. Προχθὲς ὁ Σένζου Ἄμπε κατέθεσε στέφανο στὸ ἡρῶο τῶν Ἰαπώνων νεκρῶν τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, ἐνέργεια ποὺ θεωρεῖται ὡς ἐχθρικὴ κίνηση κατὰ τῆς Κίνας• φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ κυβέρνηση περιορίζεται σὲ κινήσεις ἐσωτερικῆς καταναλώσεως κι ἀποφεύγει συστηματικὰ τὴν κλιμάκωσή τους κατὰ τοῦ Πεκίνου. Τὴν ἔνταση μὲ τὴν Βόρειο Κορέα ἀναπληρώνουν μᾶλλον τὰ νησιά.