Ἰταλία, λύση κυβερνήσεως

Ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως θεωρεῖται ἐπείγουσα ἀνάγκη γιὰ τὴν Ἰταλία, διαφορετικὰ ἀπειλεῖ μὲ παραίτηση ὁ Τζιόρτζιο Ναπολιτάνο, παρὰ τὴν πρόσφατη ἐπανεκλογή του• οἱ πιέσεις εἶναι ἰσχυρές, τόσο ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες τοῦ Βορρᾶ, ὅσο κι ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους. Οἱ περιφερειακὲς ἐκλογὲς στὴν Φριούλι, Βενέτσια, Τζούλια ἔφερε πρῶτο κόμμα τὴν Κεντροαριστερά, δεύτερο τὴν δεξιά, ἐνῶ ὁ Μπέμπε Γκρίλλο ἔπεσε στὸ 13% ἀπὸ 27% στὶς βουλευτικές• οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς χαρακτηρίζουν ὡς κώδωνα κινδύνου τὸ ἀποτέλεσμα, ὁπότε ὅλα τὰ κόμματα τὸ σκέπτονται, γιὰ τὴν περίπτωση προώρων ἐκλογῶν. Ἡ διάθεση γιὰ συνεννόηση σὲ πρόσωπο κοινῆς ἀποδοχῆς, ἀριστερῶν καὶ δεξιῶν, εἶναι ἐμφανής, καθὼς καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας πιέζει πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση• οἱ ἑπόμενες ἑβδομάδες θὰ δείξουν τὸ ἐὰν θὰ σχηματισθεῖ κυβέρνηση.