ΣΥΡΙΖΑ, ἐμφανεῖς φυγόκεντρες δυνάμεις

Οἱ φυγόκεντρες δυνάμεις στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση παίρνουν δημόσιο χαρακτῆρα, ἐνῶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ προέδρου γενικεύεται καὶ περισσότερο στὸν κομματικὸ μηχανισμό• ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει πλέον ἀντιληφθεῖ κάποια μηνύματα καὶ προβαίνει σὲ μυστικὲς συσκέψεις μὲ τοὺς δικοὺς του κομματικοὺς παράγοντες, ἀλλὰ μὲ ὀξύτατες τὶς ἀντιδράσεις τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας. Ἔτσι κάλεσε σὲ συνάντηση κάποια στελέχη τῆς πρωτευούσης καὶ τὰ ἄλλα ξέσπασαν σὲ διαμαρτυρίες ἐναντίον του• στὰ ἀριστερὰ κόμματα ἡ νομενκλατούρα, οἱ ἀπαράτσνικοι, εἶναι ἡ δύναμή τους, ὅποιος ἕρχεται σὲ σύγκρουση μαζί της χάνει τὴν ἐξουσία. Κλασικὴ περίπτωση εἶναι ἡ ἀναμέτρηση Λέοντος Τρότσκυ καὶ Ἰωσὴφ Στάλιν• ὁ πρῶτος διέθετε τὴν λατρεία τῆς τεραστίας πλειοψηφίας τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ, ὁ δεύτερος εἶχε μαζί του τοὺς ἀπαράτσνικους. Κέρδισε τὴν μάχη καὶ τὴν ἐξουσία.