Σαμαρᾶς, πρῶτες ἐνδείξεις

Ὁ πρωθυπουργὸς διαβεβαίωσε χθὲς ὅτι τὰ πρῶτα μηνύματα γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι εὐνοϊκά, καθὼς πάνω ἀπ’ τὶς μισὲς ἐπιχειρήσεις προγραμματίζουν τὴν ἐπέκταση τῶν ἐργασιῶν τους• ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν τὸ ἑπόμενο δεκαπενθήμερο προβλέπεται ὅτι, μὲ δεδομένη τὴν ἐπιτυχία της στὶς τρεῖς συστημικές, σημαίνει ἅλμα στὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς, ἐνῶ διατίθενται καὶ 2,6 δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἀπάλυνση τῆς ἀνεργίας, τὰ κοινοτικὰ κονδύλια ἀπορροφῶνται καὶ ἀρχίζουν ἀπὸ σήμερα τὰ μεγάλα ἔργα. Ἤδη τὸ πολυνομοσχέδιο κατατίθεται σήμερα –μὲ τὶς παρεμβάσεις τοῦ Εὐαγγέλου Βενιζέλου, μόνο γιὰ δημαγωγικοὺς σκοπούς-, καὶ ψηφίζεται τὴν Κυριακή• ἡ δήλωση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἔδωσε ζωὴ στὴν ἀγορά, μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ ἐπιχειρηματίες ἀλλάζειν στάση καὶ διοχετεύειν κεφάλαια στὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῶν τραπεζῶν. Ἄλλος ἀέρας πνέει πλέον στὴν ἀγορὰ καὶ ἡ ἀτλαντοκίνητη διαπλοκὴ ἔχασε τὴν λαλιά της. Ἀπέτυχε παταγωδῶς στὴν ἀποστολή της.