Κατοχικὸ δάνειο, ἑνότης

Ἡ συζήτηση στὴ Βουλή, γιὰ τὸ κατοχικὸ δάνειο καὶ γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, ἔδειξε ἐθνικὴ ἑνότητα καὶ ὁμοφωνία γιὰ τὴν διεκδίκησή τους• οἱ διαφορὲς στὸν τόνο εἶχαν περισσότερο γραφικὸ χαρακτῆρα, καθὼς ἕκαστος ἐβούλετο ἐκπέμψαι τὴν δική του φωνή. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι, γιὰ τὸ κατοχικὸ δάνειο τὰ ἐπιχειρήματά μας εἶναι πειστικώτατα, ἐνῶ καὶ ἡ Γερμανία δὲν φαίνεται καὶ τόσο ἀδιάλλακτη• φυσικά, ἡ σημερινή του ἀποτίμηση εἶναι ὑπόθεση σκληρῶν διαπραγματεύσεων καὶ σοβαρῆς στάσεως, ὄχι κραυγῶν γιὰ λαϊκὴ κατανάλωση. Διαφαίνεται πλέον ἡ καταβολὴ κάποιων ποσῶν, ἀναλόγως πρὸς τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν διαπραγματεύσεω• γιὰ τὶς ἀποζημιώσεις τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ πιὸ δύσκολο καὶ ἡ ἔκβαση τῶν συζητήσεων ἄδηλη, πρὸ παντὸς ἐὰν ὑποχρεωθοῦμε σὲ προσφυγὴ στὰ διεθνῆ δικαστήρια, ὁπότε ἡ δικαίωση πάντα ἀπαιτεῖ χρόνο. Στὴν σημερινὴ συγκυρία τὸ δάνειο προέχει καὶ μὲ ἔξυπνη τακτικὴ δυνάμεθα ἔχειν ἁπτὰ ἀποτελέσματα, τόσο ἀναγκαῖα στὴν ἀπόλυτη πενία μας.