Ρόλος ποντοπόρου ναυτιλίας

Σὸν ρόλο τῆς ποντοπόρου ναυτιλίας στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀφιερώθηκε συμπόσιο τοῦ ΙΟΒΕ, μὲ ὁμιλιτὲς τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν Γιάννη Στουρνάρα, τὸν πρόεδρο τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν καὶ ἄλλους• ἡ ποντοπόρος ναυτιλία συνεσφέρει τὸ 6,1% τοῦ ΑΕΠ τῆς χώρας καὶ 13,3 δις εὐρὼ πέρυσι, ἀκόμη καὶ σὲ περίοδο κρίσεως καὶ χαμηλῶν ναύλων, ὅπως εἶναι τὰ τελευταῖα χρόνια. Οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστὲς ἔχουν μεταφέρει σχεδὸν ὅλοι τὴν ἕδρα τῶν ἐπιχειρήσεών τους στὴν Ἀθήνα, ὁπότε εὔκολα δύνανται αὐξῆσαι τὴν συνεισφορά τους σὲ ἔργα 26 δις, ἂν καὶ εἶχαν μειωθεῖ τὰ ἑλληνικὰ πληρώματα τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἀλλὰ αὐξάνονται πάλι λόγῳ τῆς ἀνεργίας• ἡ ἐπέκταση τῶν εὐρυζωνικῶν συνδέσεων μετὰ τὸ 2004 τὸ ἐπέτρεψε αὐτό.