Ἐλεύθεροι Σύριοι ἐπίσκοποι

Οἱ δύο ἀπαχθέντες Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι τοῦ πατριαρχεία Ἀντιοχείας ἀφέθησαν μᾶλλον ἐλεύθεροι καὶ ἐπέστρεψαν στὸν Χαλέπι• ἀπαγωγεῖς ἦταν μᾶλλον Τσεστένοι Ἰσλαμιστὲς στοὺς ἀντάρτες τῆς Συρίας, ἐπειδὴ οἱ ἐπίσκοποι συνελήφθησαν, ἐνῶ συμμετεῖχαν σὲ ἀνθρωπιστικὴ ἀποοστολὴ γιὰ τὴν διανομὴ ἐπισιτιστικῆς βοήθειας σὲ πληγέντες ἀπ’ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο. Οἱ πληροφορίες εἶναι συγκεχυμένες, διότι δὲν εἶναι εὔκολη ἡ μετακίνηση στὴ Συρία, ὅταν τὸ μέτωπο καλύπτει ὁλόκληρη τὴ χώρα• μετὰ ὅμως τὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις στὴ Βοστώνη καὶ τὴν ἀπόπειρα ἀπαγωγῆς σιδηροδρομικοῦ συρμοῦ στὸν Καναδᾶ ὅλα ἐξετάζονται. Ἡ τρομοκρατία στὸν βόρειο Καύκασο εἶχε τουλάχιστον τὴν ἀνοχὴ τῶ Ἀμερικανῶν, ἂν ὄχι παραπάνω, ὅπως τὴν ὑποστήριξή τους στὴν ἀρχὴ πρὸ δεκαπενταετίας. Τώρα ἀλλάζουν γνώμη στὴν Οὐασιγκτον.