Συρία, Κέρρυ καὶ Λαβρὼφ

Οἱ Τζὼν Κέρρυ καὶ Σεργκέι Λαβρὼφ συμφώνησαν στὶς Βρυξέλλες στὸν συντονισμὸ τῶν ἐνεργειῶν τους γιὰ τὴν εἰρήνευση στὴ Συρία καὶ τὸν τερματισμὸ τοῦ διετοῦς ἐμφυλίου πολέμου• οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις στὴ Βοστώνη ἀπ’ τοὺς Τσετσένους ἐξτρεσμιστὲς ἔχουν ὑποχρεώσει τὴν Οὐάσιγκτον στὴν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς της, καθὼς ἀποδεικνύεται ὅτι στὴ Συρία δροῦν ὄχι μόνο Ἰσλαμιστὲς τοῦ βορείου Καυκάσου, ἀλλὰ καὶ μισθοφόροι τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν τοῦ Ἀφγανιστάν. Φαίνεται ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ δέχονται τὴν ἀποκοπὴ τῶν ὅποιων σχέσεών τους μὲ τὰ διεθνῆ αὐτὰ κυκλώματα καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ εἰλικρινῆ συνεργασία γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλότητος στὴ χώρα• ἐὰν ἀποκοποῦν οἱ δρόμοι τῆς βοηθείας ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστὲς κάθε μορφῆς, τότε εἶναι εὔκολη ἡ ἀναζήτηση σχεδίου εἰρηνεύσεως. Στὴ Συρία οἱ τοπικὲς φυλὲς ἔχουν μεγάλη δύναμη καὶ ἀσκοῦν ἐξουσία στὶς περιοχές τους• ἑπομένως ἡ λύση βρίσκεται στὶς συζητήσεις μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν φυλῶν αὐτῶν.